Global Gathering Band

Høsten 2023 startet foreningen Global Gathering Ullensaker bandet Global Gathering Band. Siden har vi hatt øvelser hver 14. dag. Formålet med bandet er å skape en arena der mennesker fra ulike kulturer kan møtes for å spille og synge sammen.

Vi er nå en gjeng på rundt tolv deltagere med opprinnelse fra åtte forskjellige nasjoner, noe som gjør musikken spesiell, unik, spennende og mangfoldig.

Vi har plass til flere. Alle instrumenter og/eller sangstemmer er velkomne. Du behøver ikke være veldig flink. Poenget er et flerkulturelt musikalsk fellesskap, der vi kan lære av hverandres tradisjoner, og der samspill er det viktigste.

Vegar Storsve er prosjektleder. Han har lang erfaring som musiker og musikkpedagog. Gjennom sin stilling ved Norges musikkhøgskole har han ledet og undervist i mange flerkulturelle og internasjonale musikkprosjekter. Hans motto er musikalsk deltagelse og inkludering.

Er du nysgjerrig, men ennå ikke helt sikker? Kom på en øvelse der du enten kan delta eller bare observere. 

Sted: Ullensaker kulturskoles lokaler i Ullensaker kulturhus Tid: Onsdager klokken 19.00 – 21.00

Vil du vite mer - send en melding til: kontakt@globalgathering.no