Dialogmøte om inkludering

Dialogmøte 26.08.2021 17:30 - 18:45 i kommunestyresalen Ullr

Hva skal til for at alle skal føle seg som en del av Ullensakersamfunnet?

Ullensaker kommune inviterer til dialogmøte om inkludering.

Vi ønsker at alle innbyggere i Ullensaker skal føle at de er en del av felleskapet i vår kommune. Vi ønsker at alle skal oppleve å ha samme muligheter og påvirkningskraft, både på fritiden, i nabolaget der de bor, på jobb, i utdanning og i møte med kommunale tjenester. Alle skal kunne oppleve deltakelse og tilhørighet i Ullensakersamfunnet.

Hvordan kan vi lykkes med dette? Det ønsker vi å finne ut i dialog med dere!

Vi har invitert to innledere til å fortelle om sine erfaringer med å være ny i Ullensaker og med å ta imot nye innbyggere. Vi vil også diskutere dette i mindre grupper under møtet.

Dette møtet vil være åpent for alle, og det er gratis å delta. Det er ingen påmelding til møtet. Innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn er spesielt velkomne.

Har du spørsmål om dialogmøtet?
Ta kontakt med Folkehelsekoordinator i Ullensaker kommune, Grethe Frank Strand.