Foreningen Norden i dag og i fremtiden

Foredrag 23.08.2023 - 26.09.2023 19:00 på Jessheim bibliotek

Et foredrag av Erik Leifssøn i lys av en verden i drastisk endring. Leifssøn vil snakke om Foreningen Norden i dag og i et fremtidsperspektiv.

Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke og utvikle det folkelige, nordiske samarbeidet. Hvorfor? Fordi Foreningen Norden tror på styrken og mulighetene i samhold, et Norden der grenser er uviktige og et felles kulturelt hjemmeområde med like muligheter for arbeid, studier og bosetting for alle oss 27 millioner mennesker som bor her oppe.

Erik Leifssøn jobber med lokallag, tillitsvalgte og organisasjonsutvikling. Han informerer om nordisk samarbeid, bl.a. prosjektene Nordisk litteraturuke, Nordjobb og Norden i skolen.

Fri entré. Velkommen!

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #