Frikar

Frikar er en av pionerene innen vertikal dans, og har spesialisert seg på poetiske duetter. De har eksperimentert med både statiske tau og elastiske bunge-strikker, og jobbet i urbane byrom så vel som på ekstreme plasser i naturen. Veggdans er et særlig yndet kunstnerisk innhold til åpninger av nye bygg.

Noen eksempler på situasjoner Frikar har danset i:

Konsert / Forestilling

Veggen på Fakkelsenteret