Lill Salole

Foredrag 26.08.2021 19:00 på Jessheim bibliotek

Hva vil det si å være krysskulturell? Hvem er "de krysskulturelle"? Hvordan former og påvirker flerkultur og migrasjon barns utvikling? Hva er gjennomgående erfaringer i en krysskulturell oppvekst? Hva er utfordrende med en slik barndom? Hvilke ferdigheter gir den? Hvordan kan man fremheve og utvikle ressurser, støtte tilhørighet og tilrettelegge for en trygg identitet?

Lill Tsehai Salole er forfatter og formidler. Hun er utdannet cand.polit. i psykologi, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi, og har også fordypning innen teater, litteratur og bevegelsesterapi.

Salole har i en årrekke jobbet med fagutvikling og skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst, foreldreskap og familieliv i en minoritets- og migrasjonskontekst. Hun skriver også dikt og skjønnlitterære tekster. I sitt arbeid har hun vært særlig opptatt av psykisk helse hos unge som vokser opp med flere kulturer og med minoritetserfaringer. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring, både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert, barn med familie i flere land, nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.