Kongens tromme - flerspråklig musikkfortelling for barn

26.08.2023 - 26.09.2023 12:00 på Jessheim bibliotek

I en gammel vestafrikansk fortelling får vi en klok løsning på verdens problemer.

Raymond Sereba og Beathe Frostad forteller på gagou og norsk om den grådige skilpadda og den gode kongen. Her blir språk til rytme som blir musikk og musikk blir fortelling.

De leker med språkenes rytme, musikalitet og de leker med barna. Underveis inviterer de til interaksjon og dialog gjennom ord og musikk.

Velkommen!

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #