Raga Blues

Konsert 26.08.2023 12:50 - 13:30 på scene 1

Sør-Indisk/Tamil-inspirert musikk fra Sri Lanka, fusjonert med europeiske jazzpregede toner.

Vi får høre de Tamilske musikerne Vasuky Jayapalan på vokal og Kanesan Suntharamoorthy på mirthangam og div. andre perkusjonsinstumenter fra Sri Lanka. De har denne gangen med seg nordmannen Svend Berg på mandolin og gitar, samt sveitseren Michael Strutt på saksofon. Alle disse har fungert som musikere og musikklærere i Oslo og Viken-omradet i mange år, og det er med stolthet vi kan melde at bandlederen Vasuky nylig har bosatt seg i Ullensaker.

De vil toppe det hele med innslag av tamilsk dans, som utføres av danseren og koreografen Tamilini Saivlingam og noen av hennes elever.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #