Varme

Kunstutstilling 25.08.2023 - 03.09.2023 på Rådhusplassen

Sammen med fotograf Ronny Østnes har to skoleklasser benyttet kamera til å fange varme sider av hverdagen. Elevene har arbeidet spesielt med godhet som verdi og reflektert dette i både fotografier og tanker. Å fotografere kan være så mye mer enn å registrere, det kan også hjelpe oss å se etter det gode, og kanskje også finne det. Elevene har løst oppgaver som har vært med på å skape fokus i hverdagen. Et fokus på det vi alle trenger, men som av og til kan være litt underkommunisert, behovet for å oppleve varme. Å stikke seg ut av ungdomsflokken og være seg selv, står det respekt av. Og akkurat dette skal de to 8.klassene på Vesong ungdomsskole ha ros for at de våget.

Stor takk til Ullensaker kommune og lærerne ved Vesong ungdomsskole som trodde på prosjektet. Og selvfølgelig den største takk til elevene som ble med.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #